Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy Mokrsko informuje, że 21 lutego 2019 r. planowana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości Komorniki (Pasternik) na odcinku od nr 127 do nr 139 i od nr 143 do nr 148, oraz w miejscowości Orzechowiec na odcinku od nr 2 do nr 29, a także w miejscowości Poręby na odcinku od nr 1 do nr 12. Przerwa nastąpi w godz. 7.30 - 13.00.

Wyłączenie wody spowodowane jest awarią na sieci wodociągowej.

W przypadku przerwy w dostawie wody i ponownym przywróceniu dostaw, prosimy nie pobierać wody przez 2 godziny od chwili przywrócenia dostaw, z uwagi na konieczność płukania końcówek sieci, Pobór wody w czasie płukania - na własną odpowiedzialność.

Za utrudnienia przepraszamy!

Dyżury aptek na 2019 rok

Uchwała Nr III/22/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dn. 28 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2019 rok.

Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów - nabór wniosków

 Urząd Gminy w Mokrsku informuje, że nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów odbywać się będzie w terminie od 4 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyMokrsko/document/532730/Zarz%C4%85dzenie-8_2019

Do wynajęcia lokal użytkowy

Gmina Mokrsko posiada do wynajęcia ogrzewany lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Ożarów 1, 98-345 Mokrsko (budynek ośrodka zdrowia) o pow. 72 m2 – czynsz miesięczny 1010,98 zł. Tel. 785 449 603.

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli

Urząd Gminy w Mokrsku podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zakończonym I etapie rekrutacyjnym.

UCHWAŁA NR XXX/161/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mokrsko

Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko

IV sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Transmisja online na stronie: https://www.youtube.com/user/UGMokrsko/live

Załączniki
Informacja o sesji   21.000 KB

Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019

zmianie ulega miejsce przeprowadzenia zebrania Sołectwa Motyl na świetlicę wiejską w Komornikach

Zmiany w Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów

 od I półrocza obecnego roku szkolnego, Stypendium  będzie przyznawane wyłącznie uczniom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, co tym samym wyklucza uczniów pozostałych szkół

Informacja kół łowieckich

 o terminach polowań na zwierzynę na terenie gminy Mokrsko

Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy

Wójt Gminy Mokrsko informuje, że w drugim tygodniu stycznia 2019 r. będzie przyjmował interesantów we wtorek (8 stycznia).