główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o XII sesji Rady Gminy Mokrsko

XII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 15 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki:
Informacja o sesji 24 KB
artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Mokrsko informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 listopada 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Mokrsku. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy o godzinie 14:00.
Treść obwieszczenia: >http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/upload/plik,20191113110112,obwieszczenie_13112019.pdf

artykuł nr 3

Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów z...

Wójt Gminy Mokrsko informuje o naborze wniosków na dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

artykuł nr 4

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


W dniach od 12.11.2019 r. do 15.11.2019 r. od godziny 6.00  na terenie gminy Mokrsko odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:
 

 • 12 listopada (wtorek)   Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Krzyworzeka,  Mątewki,  Słupsko
 • 13 listopada  (środa) Komorniki, Jeziorko, Zmyślona, Lipie, Motyl, Orzechowiec, Poręby
 • 14 listopada (czwartek)   Ożarów, Stanisławów
 • 15 listopada (piątek) Mokrsko I, Mokrsko II, Mokrsko-Osiedle


Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 • zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
 • zużyte opony
 • złom metalowy
 • dywany, wykładziny
 • zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami)
 • odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
 • baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione


Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635 37 12 wew. 47

Uwaga!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

artykuł nr 5

Informacja o XI sesji Rady Gminy Mokrsko

XI sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki:
Informacja o sesji 21 KB