główna zawartość
artykuł nr 1

Darmowa sterylizacja/kastracja kotów i psów

Gmina Mokrsko przystępuje do realizacji zawartego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2019 r. programu finansowania sterylizacji i kastracji domowych zwierząt właścicielskich

Załączniki:
Informacja 620 KB
artykuł nr 2

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne
Wielkanoc 2019
artykuł nr 3

Zawiadomienie Wójta Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Mokrsko

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy

podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko