W dniu 31 grudnia 2015 roku Urząd Gminy Czynny do godz. 14:00

w pilnych sprawach prosimy dzwonić pod numery: 603 291 665 - Wójt Gminy lub 607 780 400 - Sekretarz Gminy.

Kasa Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2015 r. czynna do godziny 10:30

Zmiana dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko

Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 8:00 do 11:00.

Kartka świąteczna

Życzenia świąteczne

Informacja o XIV sesji Rady Gminy Mokrsko

XIV sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 9:00.

Załączniki
Informacja   19.000 KB

2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego 16 grudnia ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Wnioski konkursowe można składać do 1 lutego 2016 roku.

Szczegóły na stronie: http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje oraz w załącznikach.

Załączniki
Informacja   41.000 KB
Formularz   942.000 KB

Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej ...

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) informuje,   że zgodnie z art. 8 ww. ustawy od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja Wójta Gminy Mokrsko

Logotyp

Rządowy Program "Książki naszych marzeń"

wszystkie placówki oświatowe Gminy mokrsko wzięły udział w programie dotyczącym wzbogacania księgozbioru bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze wskazane m. in. przez uczniów danej placówki oświatowej. W załączniku pełna informacja.

Załączniki
Informacja "Książki naszych marzeń" PDF   333.508 KB

Informacja o XIII sesji Rady Gminy Mokrsko

XIII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Informacja   20.000 KB

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Zaproszenie na Komisje   427.662 KB

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h. Najsilniejsze porywy w godzinach popołudniowych.

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki
Treść Ogłoszenia   305.670 KB

Informacja dotycząca przebudowy zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie

Herb Gminy Mokrsko

Gmina Mokrsko informuje, że zadanie:

„Przebudowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie”

w wyniku realizacji którego ykonano:

- nowy zbiornik wody (koszt całkowity zadania 147.784,50 zł)

zrealizowano w roku 2015 z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

kwota pożyczki w wysokości 110.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Informacja dotycząca demontażu i usuwania pokryć dachowych

Herb Gminy Mokrsko

Gmina Mokrsko informuje, że zadanie:

„Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko w roku 2015”

w wyniku realizacji którego unieszkodliwione zostały odpady niebezpieczne zawierające azbest

poprzez składowanie w ilości 112,334 Mg

(koszt całkowity zadania 42.918,79 zł) zostało zrealizowane w roku 2015 z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kwota dotacji w wysokości 31.400,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 18 listopada 2015 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Informacja   15.500 KB

Obwieszenie Wójta Gminy Mokrsko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.

Wszelkie informacje na temat wyborów do Sejmu RP i Senatu RP dostępne są w dziale "Wybory i referenda" oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej


Wyniki głosowania do Sejmu
Nazwa komitetu / kandydat Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Suma
KW Prawo i Sprawiedliwość 206 97 138 242 130 84 897
Witold Jan WASZCZYKOWSKI 29 9 21 10 15 7 91
Grzegorz Zenon SCHREIBER 4 1 6 0 1 0 12
Beata Anna MATEUSIAK-PIELUCHA 9 12 5 8 10 9 53
Tadeusz Jacek WOŹNIAK 7 1 3 4 1 0 16
Marek MATUSZEWSKI 2 1 3 1 1 0 8
Piotr Stanisław POLAK 9 2 6 5 9 0 31
Krzysztof CIEBIADA 1 1 0 0 0 0 2
Łukasz Adrian RZEPECKI 17 4 18 3 9 3 54
Jolanta Krystyna ŚMIAŁEK 1 0 0 1 0 2 4
Wieńczysław Jerzy KAŹMIERCZAK 1 0 0 1 1 0 3
Paweł Piotr RYCHLIK 119 63 76 203 76 62 599
Katarzyna PAPROTA 1 0 0 1 0 0 2
Andrzej Henryk ŚNIEGULA 0 0 0 0 1 0 1
Anna Elżbieta DYRGOŃ-BIAŁOWĄS 0 1 0 0 0 0 1
Konrad KŁOPOTOWSKI 0 0 0 0 1 0 1
Sylwia PRAŻNOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Marek Paweł ZNYK 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Marianna WRZAŁA 0 1 0 0 0 0 1
Marek DRABIK 2 0 0 0 0 0 2
Piotr Andrzej ZALEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta HENKE 0 0 0 2 2 0 4
Joanna Aneta KOCHAŃSKA 0 1 0 0 0 1 2
Ewa Eugenia SZCZEPAŃCZYK 1 0 0 1 1 0 3
Michał Bazyli KRZAK 3 0 0 2 2 0 7
Razem KW Prawo i Sprawiedliwość 206 97 138 242 130 84 897
KW Platforma Obywatelska RP 66 18 62 32 63 6 247
Cezary Józef TOMCZYK 41 8 26 14 36 5 130
Agnieszka Małgorzata HANAJCZYK 0 0 2 0 4 1 7
Witold Heronim STĘPIEŃ 4 2 7 2 4 0 19
Jacek SIKORA 2 0 4 4 5 0 15
Iwona Barbara SZKOPIŃSKA 0 0 0 0 3 0 3
Kamil SOBOL 0 0 1 0 0 0 1
Marcel Jakub JAROSŁAWSKI 0 0 0 0 1 0 1
Piotr Lucjan MAJER 0 1 0 0 0 0 1
Bartłomiej BARTOS 16 5 13 7 6 0 47
Marek KRAWCZYK 0 0 2 0 0 0 2
Tomasz Piotr BORGUL 0 1 0 0 1 0 2
Paweł Maciej KULESZA 0 0 0 1 0 0 1
Arkadiusz JAKSA 0 0 1 0 0 0 1
Edyta Grażyna STRUMIAN 0 0 0 0 0 0 0
Paweł URBANIAK 0 0 0 0 0 0 0
Ada HEICHMAN 0 0 0 1 0 0 1
Sławomira MARCZAK 0 0 0 2 0 0 2
Ewa Antonina BAUMANN 0 0 0 0 0 0 0
Bogusława KOŁODZIEJCZAK 1 0 1 0 0 0 2
Bogusława BEREŻEWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Robert Jan MAJCZYK 0 1 0 0 0 0 1
Monika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN 1 0 0 0 0 0 1
Justyna Krystyna PAŁKA 0 0 4 1 1 0 6
Artur Jerzy DUNIN 1 0 1 0 2 0 4
Razem KW Platforma Obywatelska RP 66 18 62 32 63 6 247
KW Razem 19 4 17 12 21 4 77
Mateusz Piotr MIRYS 4 2 6 2 6 2 22
Marta Magdalena KROMKOWSKA 4 0 2 1 1 0 8
Jakub Przemysław KLIMCZAK 5 0 3 0 1 0 9
Justyna GOLISZEWSKA 1 0 0 1 1 0 3
Przemysław Sebastian DOBROWOLSKI 0 0 0 1 2 0 3
Zuzanna WOYDA 1 0 0 1 0 0 2
Sylwester GŁOWACKI 1 0 0 0 4 0 5
Aleksandra Magdalena SONTOWSKA 0 0 0 0 1 0 1
Krzysztof Adam LITWINOWICZ 1 0 1 0 0 0 2
Olga Edyta ŻUKOWICZ 0 0 0 1 1 0 2
Karol MAŚLANKA 1 0 2 2 2 2 9
Katarzyna Anna WIECZOREK 0 2 0 1 0 0 3
Hubert KORCZYC 0 0 0 0 2 0 2
Ewelina Małgorzata WÓJCIKOWSKA 1 0 3 2 0 0 6
Razem KW Razem 19 4 17 12 21 4 77
KW KORWiN 27 3 7 10 16 1 64
Waldemar Arkadiusz UTECHT 8 2 4 2 9 0 25
Magdalena GAPIŃSKA 3 0 1 1 3 0 8
Bolesław EJSMONT 2 0 1 0 0 0 3
Krystian WANDACHOWICZ 2 0 1 0 0 0 3
Mariusz KACPEROWSKI 4 0 0 0 1 0 5
Łukasz Artur OŻADOWICZ 0 1 0 0 2 0 3
Katarzyna Krystyna WŁODARCZYK 0 0 0 3 0 0 3
Marta Daria BOCZKOWSKA-LESIAK 0 0 0 0 0 0 0
Adam Jan WOLNIEWICZ 2 0 0 0 0 0 2
Piotr SZOSZKIEWICZ 1 0 0 0 0 0 1
Łukasz Stanisław RUSZKOWSKI 0 0 0 1 0 0 1
Robert Tomasz JABŁOŃSKI 1 0 0 1 0 0 2
Bartłomiej Krzysztof PIASKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Żaneta Anna NOCHOWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena STEFAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Michał Jan JABŁOŃSKI 1 0 0 1 0 0 2
Mateusz Rafał BOROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Ewa STOS 1 0 0 0 0 1 2
Julia GAMALCZYK 0 0 0 1 0 0 1
Wojciech NOWOJEWSKI 1 0 0 0 0 0 1
Angelika Anna JURCZAK 0 0 0 0 1 0 1
Magdalena Dorota BEDNAREK 0 0 0 0 0 0 0
Artur Piotr MARCZAK 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Zenon OSIEWAŁA 1 0 0 0 0 0 1
Razem KW KORWiN 27 3 7 10 16 1 64
Komitet Wyborczy PSL 80 24 54 25 49 19 251
Paweł Jan BEJDA 0 0 1 1 1 3 6
Elżbieta Renata NAWROCKA 5 3 4 5 2 2 21
Cezary Zbigniew GABRYJĄCZYK 1 0 1 0 0 0 2
Michał Tomasz PACHOLSKI 0 0 0 1 2 0 3
Andrzej Robert GÓRCZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marek KAPICA 4 2 1 0 0 1 8
Andrzej Franciszek CHOWIS 50 15 34 14 24 9 146
Tadeusz Jerzy ŚLUSAREK 0 0 0 0 3 0 3
Sławomierz Kazimierz JANISZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Marek STASIAK 1 0 1 0 0 0 2
Artur Jerzy ŁAWNICZAK 0 0 0 0 0 0 0
Justyna Magdalena JASIŃSKA 0 0 0 0 1 0 1
Lidia Małgorzata ELERT 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata GABRYELCZAK 2 0 0 0 0 0 2
Zofia Henryka ROGOWSKA-TYLMAN 0 0 0 1 0 0 1
Marta GAJEWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej DANIŁOWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Anna KANIA 0 0 2 1 0 0 3
Marek Jan KRAWCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Iwona Anna OBIEDZIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz SZYSZKA 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław KLIMAS 15 4 9 1 16 3 48
Jolanta ZIĘBA-GZIK 1 0 1 1 0 1 4
Piotr Paweł SĘCZKOWSKI 1 0 0 0 0 0 1
Razem Komitet Wyborczy PSL 80 24 54 25 49 19 251
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 48 11 20 16 32 7 134
Cezary Roman OLEJNICZAK 30 5 9 6 15 5 70
Marek Jan SZEWCZYK 1 0 0 0 2 0 3
Mariola Ewa HERNAS 4 3 0 2 9 0 18
Zbigniew Stanisław KRASIŃSKI 0 1 1 1 0 0 3
Marcin KARPIŃSKI 0 0 2 0 0 0 2
Kinga Magdalena SOLECKA 2 0 1 1 1 0 5
Bogusław Bernard FOKS 0 0 0 2 0 0 2
Henryk Tomasz OCIEPA 0 0 0 0 0 0 0
Maria Nina PRZYTULSKA 0 0 1 1 0 0 2
Anna DIDOWICZ 0 1 0 0 1 0 2
Grażyna KRZESIŃSKA 1 0 0 1 0 0 2
Damian ROSIAK 0 0 0 0 0 0 0
Olga JĘDRYSIAK-URBAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Stanisława MOSIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Marcin BIRLET 5 0 3 2 1 1 12
Anna Jolanta CHROSTEK 2 0 0 0 0 0 2
Agnieszka PŁUCIENNIK 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Andrzej RUDOWSKI 0 0 0 0 1 0 1
Bogumiła Elżbieta LEWANDOWSKA 0 0 1 0 0 0 1
Janusz PAWLAK 0 0 2 0 1 1 4
Łukasz Kamil GOŁUSZKO 0 1 0 0 0 0 1
Agnieszka Katarzyna REPCZAŃSKA 2 0 0 0 0 0 2
Marek Józef GRYGLEWSKI 1 0 0 0 1 0 2
Razem KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 48 11 20 16 32 7 134
KWW „Kukiz'15” 62 15 40 23 31 11 182
Tomasz Piotr RZYMKOWSKI 16 4 12 9 14 3 58
Paweł Zbigniew OLCZAK 6 4 5 2 3 4 24
Ryszard Marian TKACZ 2 1 1 1 4 0 9
Radosław Tomasz KIJAK 3 1 2 0 0 0 6
Julita Jadwiga MARCINIAK-SPALENIAK 1 0 1 1 1 1 5
Patrycjusz Jan GŁADKI 9 0 1 1 5 2 18
Marcin Bogdan ŻYWICA 2 0 3 0 1 0 6
Dariusz Wojciech JAKÓBEK 1 0 0 0 1 0 2
Milena Barbara SZCZĘSNA 3 1 3 0 0 0 7
Piotr Krzysztof KLIMCZAK 4 0 2 3 0 0 9
Marzena Edyta BIELECKA 3 1 0 1 0 0 5
Anita Dorota MAŁGORZEWICZ 4 0 0 1 0 0 5
Bartosz Zbigniew SNELEWSKI 1 0 0 1 0 0 2
Teresa SŁUBIK 0 0 1 2 0 0 3
Tomasz Andrzej KAMIŃSKI 2 0 1 1 0 0 4
Jolanta MITKA 5 3 8 0 2 1 19
Razem KWW „Kukiz'15” 62 15 40 23 31 11 182
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 22 5 9 18 9 3 66
Adam Olgierd ROGALA-LEWICKI 8 1 5 6 6 3 29
Tomasz BIAŁOBŁOCKI 2 0 0 0 1 0 3
Marcin Miłosz SIERADZKI 1 0 0 4 0 0 5
Iwona Elżbieta LEWANDOWSKA 5 1 1 1 0 0 8
Marian LEMAŃSKI 0 2 0 0 1 0 3
Izabela WALASZCZYK-GROSS 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Dariusz LISIAK 2 0 0 1 0 0 3
Justyna Anna BŁAŻEJEWICZ 0 0 0 2 0 0 2
Rafał OGRODOWCZYK 0 0 0 2 0 0 2
Beata DUDKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław BUDA 1 1 0 0 0 0 2
Aneta Elżbieta MOSZCZYŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Jakub STANIOSZ 0 0 0 0 0 0 0
Izabela LUBCZYŃSKA 0 0 1 0 0 0 1
Marcin Łukasz MUSKAŁA 0 0 0 0 0 0 0
Grażyna Urszula WELC 0 0 1 1 0 0 2
Damian LAŚKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Rafał KOPROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz GÓRCZYŃSKI 3 0 1 1 1 0 6
Razem KW Nowoczesna Ryszarda Petru 22 5 9 18 9 3 66
KWW Zbigniewa Stonogi 2 1 3 0 0 0 6
Bartosz BĄBRYCH 2 1 0 0 0 0 3
Tomasz Edmund ŻÓŁTOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marcin KIESZKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Artur WAWROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof MATUSZCZAK 0 0 1 0 0 0 1
Michał DOMAGALSKI 0 0 1 0 0 0 1
Ewa Marianna BEDNAREK 0 0 0 0 0 0 0
Adam Krzysztof MATUSZCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Magdalena KNOPIK 0 0 0 0 0 0 0
Robert Romuald WAWROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Katarzyna Marta SZYMAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Kamil SIATKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Karolina Paulina PACZKOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia FOLWARCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Mateusz ROBASZEK 0 0 1 0 0 0 1
Katarzyna WAWROWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Żaneta Maria BEDNAREK 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Joanna OCIEPA 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian JÓREK 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Maria BĄBRYCH 0 0 0 0 0 0 0
Razem KWW Zbigniewa Stonogi 2 1 3 0 0 0 6
KW Samoobrona 1 0 1 3 2 0 7
Andrzej URBANIAK 1 0 0 0 1 0 2
Genowefa Helena MIŁEK 0 0 0 3 0 0 3
Jerzy Marek PRZESPOLEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Józef KAŹMIERSKI 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Małgorzata ŁOJKO 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Maria KUŹNIK 0 0 0 0 0 0 0
Czesław Kazimierz GAWLIK 0 0 0 0 0 0 0
Honorata WIEDEŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Lesław Marek KUBIAK 0 0 0 0 1 0 1
Kazimierz ZAKRĘTA 0 0 0 0 0 0 0
Julita Katarzyna WRÓBEL 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Ireneusz RATAJCZYK 0 0 0 0 0 0 0
Justyna Bogumiła BORECKA 0 0 1 0 0 0 1
Jakub WÓJCIK 0 0 0 0 0 0 0
Henryk Bogdan WIĘCKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Ewa Helena GOŁĘBIOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Jan BOLIMOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Robert Ryszard KOPROWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Mikołaj WAŚKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Krzysztof PIŁATOWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marlena SZYMAŃSKA 0 0 0 0 0 0 0
Razem KW Samoobrona 1 0 1 3 2 0 7
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 1 0 0 1 6 0 8
Marek Zbigniew KAŹMIERCZAK 0 0 0 1 1 0 2
Wiesław MARCINIAK 0 0 0 0 0 0 0
Marian Józef KOCZUR 0 0 0 0 0 0 0
Józef KOKOSZKA 0 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Kazimierz WIDERSKI 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof PIECZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Marzena Teresa MARCZAK 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Józefa JANICKA 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Maksymilian BOJSKI 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Bogumił PAŃCZAK 0 0 0 0 5 0 5
Bogdan TOMASZEWSKI 0 0 0 0 0 0 0
Beata KOMAREWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Jan KURDYK 0 0 0 0 0 0 0
Mariola DĄBROWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Bernadeta WALCZAK 1 0 0 0 0 0 1
Maria Jolanta MALINOWSKA 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Jan WITCZAK 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Bronisława MITRĘGA 0 0 0 0 0 0 0
Razem KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 1 0 0 1 6 0 8
Wyniki głosowania do Senatu
Kandydat Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Suma
Grzegorz Witold ANDRYSIAK 44 11 27 30 36 11 159
Marcin ŁABĘDZKI 128 47 86 77 84 26 448
Michał SEWERYŃSKI 225 100 145 208 129 83 890
Jacek WALCZAK 122 26 84 66 96 18 412
Razem 519 184 342 381 345 138 1909

Powyższe dane zostały wyeksportowane z systemu Wsparcie Organów Wyborczych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie przesięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach Ruda, Nowy Świat, Rychłowice, Gaszyn Kadłub gmina Wieluń, w obrębach Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowy, Łaszew Ab, Strugi gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątnów oraz w obrębie Krzyworzeka gmina Mokrsko.

Załączniki
Obwieszczenie   190.038 KB

Informacja o XI sesji Rady Gminy Mokrsko

XI sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Chotowie.

Załączniki
Informacja   18.000 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach Ruda, Nowy Świat, Rychłowice, Gaszyn Kadłub gmina Wieluń, w obrębach Wierzchlas, Mierzyce, Łaszew Rządowy, Łaszew Ab, Strugi gmina Wierzchlas, w obrębach: Kamionka, Pątnów gmina Pątnów oraz w obrębie Krzyworzeka gmina Mokrsko.

Załączniki
Obwieszczenie   551.095 KB

Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

dotycząca opracowywania Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty.

OBWIESZCZENIE Starosty Wieluńskiego

z dnia 30 września 2015 roku dotyczące Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna Oddział Mokrsko 343.

Załączniki
Obwieszczenie   2.480 MB

Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą

Załączniki
Załącznik   416.194 KB

Informacja o X sesji Rady Gminy Mokrsko

X sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 21 września (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko

Załączniki
Informacja   17.500 KB

Stypendia naukowe

Urząd Gminy w Mokrsku informuje, iż począwszy z rokiem szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość otrzymania stypendium naukowego.

Dziękujemy sponsorom dożynek

Regulamin Powiatowych Dożynek w Ożarowie

Susza 2015 - kredyty preferencyjne

W związku z opublikowaniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportu dotyczącego wartości klimatycznego bilansu wodnego za okres 21.06.2015 -› 28.08.2015 i ujawnieniem wystąpienia na terenie Gminy Mokrsko suszy obejmującej uprawy ziemniaków, chmielu, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych na glebach kategorii I i II, uprzejmie informuję, że Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wszczyna procedurę mającą na celu umożliwienie ubiegania się poszkodowanych rolników o przyznanie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.

W załącznikach kurenda oraz dokumenty do wypełnienia.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 35
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.08.2015 do godz. 20:00 dnia 31.08.2015
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C, jedynie w sobotę przejściowo temperatura maksymalna od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama
Godzina i data wydania: godz. 12:09 dnia 26.08.2015

Pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury - Pana Jana Michajłowskiego o nieuznaniu suszy na terenie gminy Mokrsko.

Kredyty klęskowe są podstawową formą pomocy udzielaną poszkodowanym rolnikom na terenie gminy Mokrsko

Załączniki
Pismo.pdf   856.447 KB

Wyprawka szkolna 2015

informacje

Przerwa w dostępności systemu ePUAP

Logo EPUAP

Pragniemy poinformować, że w środę 12.08.2015 r. o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP, z którą już teraz możecie się Państwo zapoznać pod adresem http://test.epuap.gov.pl.

W trakcie przełączenia nie będą dostępne żadne usługi ePUAP, w tym także funkcjonalność logowania do systemów zewnętrznych przy użyciu Profilu Zaufanego.
Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015 r. Od tego momentu zarówno środowisko produkcyjne jak i testowe, dostępne będą wyłącznie w nowej wersji systemu ePUAP.
Jednocześnie od godz. 12:00 dnia 15.08.2015 do godz. 6:00 dnia 17.08.2015 zostaną przeprowadzone prace techniczne w systemie CEIDG. W tym czasie system CEIDG będzie niedostępny.

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

w załączniku znajduje się wniosek do pobrania

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ankiety dla mieszkańców gminy Mokrsko

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko - Sieradzka" zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety związanej z nową perspektywą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która pozwoli stowarzyszeniu jeszcze lepiej poznać potrzeby płynące z obszaru działania gmin Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wieluń, Wróblew i Złoczew.

Dzięki wypełnieniu ankiety możliwe będzie ustalenie priorytetów w Lokalnej Strategii Rozwoju. Pozwoli to również Państwu wpłynąć i ukierunkować ją pod swoim kątem jako potencjalnych beneficjentów.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php

Ankiety można wypełniać do końca września.

Badania mammograficzne w Mokrsku

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 40 - 75 lat na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w Mokrsku 12 sierpnia 2015 r. przy Urzędzie Gminy, Mokrsko 231.

Oprócz badań wykonywanych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (badania w ramach NFZ dla pań w wieku 50-69 lat), wykonane zostaną bezpłatne badania dla kobiet w wieku 40-49 oraz 70-75 lat. Badania finansowane są z Funduszy Norweskich. Na badanie wymagane jest skierowanie lekarskie. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

Wszystkie szczegóły dotyczące badań znajdują się w załączonej informacji.

Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2015r.

Urzad Gminy Mokrsko informuje, iż można składać wnioski o sfinansowanie usuniecia azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości.
Wnioski należy składać do 15 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko (pok. nr 1)
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, pakowanie (przygotowanie
do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierajacych azbest.

Załączniki
Treść informacji   322.748 KB
Wniosek   371.831 KB

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 28
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 22.07.2015 do godz. 08:00 dnia 23.07.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Lech Buchert
Godzina i data wydania: godz. 13:45 dnia 22.07.2015

Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko

IX sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 27 lipca 2015 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Informacja   17.000 KB

Nieprzejezdne drogi na terenie sołectwa Motyl

z powodu wczorajszych zjawisk atmosferycznych część dróg na terenie sołectwa Motyl jest nieprzejezdnych. Trwa usuwanie utrudnień. Prace mogą potrwać do dnia 21 lipca.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Dotyczy upałów.

Załączniki
Ostrzeżenie   66.351 KB

Ogłoszenie

Logotyp LGDW związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” z siedzibą w Wieluniu na nowy okres programowania 2014-2020, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej gminy, która jest członkiem tego stowarzyszenia. Na spotkaniach będziemy dyskutować o pomysłach (projektach) i celach, które mieszkańcy chcieliby, żeby były realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie oraz przedstawione będą możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś Leader.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2015r.w Urzędzie Gminy Mokrsko, Mokrsko 231 – sala konferencyjna:

  • godz. 13 00 dla Stowarzyszeń min. Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych
  • godz. 14 00 dla Przedsiębiorców oraz osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą.

Regionalny System Ostrzegania

RSO logotyp

RSO

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 24
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 08.07.2015 do godz. 12:00 dnia 08.07.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama
Godzina i data wydania: godz. 21:02 dnia 07.07.2015

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 23
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 09:00 dnia 06.07.2015 do godz. 19:00 dnia 06.07.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Strefa burz będzie się przemieszczać z zachodu na wschód województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Lech Buchert
Godzina i data wydania: godz. 08:45 dnia 06.07.2015

Bezpłatne Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich dla mieszkańców powiatu wieluńskiego

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne i obywatelskie mieszkańców powiatu wieluńskiego. Możliwość skorzystania z porad prawnych kierowana jest przede wszystkim do osób nieposiadających
środków finansowych na skorzystanie z pomocy kancelarii.

Załączniki
Regulamin porad prawnych i obywatelskich   68.732 KB
Ogłoszenie   880.256 KB
Formularz zgłoszenia   827.002 KB

Godziny pracy Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2015 r. Urząd Gminy w Mokrsku czynny będzie do godziny 13:00

Referendum krajowe 6 września 2015

Informacje dotyczące referendum znajdują się w dziale "Wybory i referenda" pod zakładką "Referenda ogólnokrajowe".

Link bezpośredni: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?idg=10&id=794&x=30

Informacja o VIII sesji Rady Gminy Mokrsko

VIII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 9:00.

Załączniki
Informacja   21.500 KB

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 20
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.06.2015 do godz. 01:00 dnia 13.06.2015
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h. Największe natężenie zjawisk w godzinach wieczornych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania: godz. 11:08 dnia 12.06.2015

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin

Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań.

W dniu piątego czerwca (piątek) Urząd Gminy Mokrsko będzie nieczynny

Informujemy, że dnia 05.06.2015 r. Urząd Gminy Mokrsko będzie nieczynny w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 roku.

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy mokrsko odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużono do 15 czerwca 2015 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Gwałtowne wzrosty stanów wody od 5 maja 2015 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

burze z gradem 2015-05-05 od godz. 17tej

Informacja o VI sesji Rady Gminy Mokrsko

VI sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00.

Załączniki
Informacja   18.500 KB

Ponowny konkurs na stanowisko dyrektora PSP w Chotowie

Godziny otwarcia urzędu

Urząd Gminy Mokrsko w dniu 22 kwietnia 2015 r.czynny będzie od godziny 08:15.

Informacje KRUS

na temat umów, ubezpieczeń oraz bezpłatnej rehabilitacji w Centrach KRUS

Głosujemy na nowy plac zabaw na terenie gminy Mokrsko

Głosujemy na stronie: nivea.pl/podworko.

Informacja o V sesji Rady Gminy Mokrsko

W dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Mokrsko

Załączniki
Informacja   19.500 KB

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Animacji Partnerstw Lokalnych i wspierania Grup Obywatelskich dla Gminy Mokrsko na lata 2015-2016

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Mokrsko projektu Programu Animacji Partnerstw Lokalnych i wspierania Grup Obywatelskich dla Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2016.Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Mokrsko, jest projekt Programu Animacji Partnerstw Lokalnych i wspierania Grup Obywatelskich dla Gminy Mokrsko na lata 2015-2016. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotyczących Programu, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad nim.Konsultacje odbędą się w okresie od 23 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r. do godz. 12.30, w formie przyjmowania opinii i propozycji do Programu na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można pobrać poniżej w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Mokrsko, Mokrsko 231.Wypełnione formularze konsultacyjne można przesłać na adres e-mail: n.zwierz@mokrsko.pl albo złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 7, w okresie trwania konsultacji. W trakcie konsultacji czynne jest forum dyskusyjne prowadzone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mokrsko pod adresem: www.forum.konsultacje.mokrsko.pl.Uwaga: Opinie i propozycje, dotyczące przedmiotu konsultacji, przekazane po godz. 13.30 w dniu 7.04.2015 r., nie będą uwzględnione.

Godziny pracy Urzędu w dniu 6 marca 2015 r.

Informujemy, iż Urząd Gminy Mokrsko w dniu 06.03.2015 r. pracuje do godziny 14:20.

Ogłoszenie o konsultacjach "Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022"

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015- 2022".Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Mokrsko jest projekt uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022".Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu ww. uchwały, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad projektem.Konsultacje odbędą się w okresie od 11 marca 2015 r. do 25 marca 2015 r. do godz. 13.30, w formie:1) przyjmowania opinii i propozycji na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Gminy Mokrsko, pod adresem: www.konsultacje.mokrsko.pl,www.mokrsko.pl, a w wersji papierowej w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Mokrsko, Mokrsko 231;2) zebrań wiejskich w wybranych sołectwach - miejsce oraz data i godzina zebrań podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu najpóźniej 7 dni przed pierwszym spotkaniem.Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022" dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mokrsko (www.mokrsko.pl), na stronie poświęconej konsultacjom społecznym (www.konsultacje.mokrsko.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Mokrsko (pokój nr 7).Wypełnione formularze można przesłać na adres e-mail: n.zwierz@mokrsko.pl albo złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, pokój nr 7, w okresie trwania konsultacji. W trakcie konsultacji czynne będzie forum dyskusyjne prowadzone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mokrsko pod adresem: www.forum.konsultacje.mokrsko.pl.Uwaga: Opinie i propozycje, dotyczące przedmiotu konsultacji, przekazane po godz. 13.30 w dniu 25.03.2015 r., nie będą uwzględnione.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W dniu 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to upamiętnia żołnierzy drugiej konspiracji, którzy nie złożyli broni w 1945 roku. Pamiętajmy w tym czasie o żołnierzach niezłomnych, którzy do lat 50-tych, a niekiedy 60-tych bronili swoich ideałów i sprzeciwiali się zbrojnie władzy komunistycznej.

Ziemia Wieluńska ma także swoich żołnierzy niezłomnych, m.in. członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Była to formacja, w której szeregach na naszym terenie walczyli m.in. jej twórca i organizator generał brygady (kpt. piechoty za życia) Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”, por. Alfons Olejnik ps „Babinicz”, czy ostatni dowódca KWP Jan Małolepszy ps. „Murat”. Oni i inni niezłomni walczyli do końca. Tym końcem była bądź śmierć w obławie lub potajemnie wykonany wyrok śmierci. Miejsca pochówku „żołnierzy wyklętych” są do dziś najczęściej nieznane.

Pamiętajmy o nich i ich walce, a 1 marca zadumajmy się chwilę i wspomnijmy ich nierówną walkę.

Nowy dowód osobisty od 1 marca

Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko

IV sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 10:00

Załączniki
Informacja   17.500 KB

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1
Odniesienie: brak ostrzeżenia
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące
Obszar: woj. łódzkie
Stan obserwowany: Na obszarze województwa miejscami występują opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź.
Przewidywany rozwój zjawisk: W najbliższych 2-3 godzinach nadal mogą występować marznące opady deszczu.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Data i godzina wydania komunikatu: 09.02.2015 godz. 12:21

Ogłoszenie o naborze

nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Mokrsku w okresie od 1 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Raport z badań jakości usług publicznych

W ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko" na początku 2014 r. przeprowadzono badanie jakości usług publicznych. Przy pomocy ankiety tradycyjnej oraz ankiety wykorzystującej narzędzia internetowe, mieszkańcy mogli dokonać oceny usług publicznych świadczonych na terenie gminy Mokrsko. Ważne jest bowiem, by sięgać po opinie mieszkańców w tym zakresie oraz podnosić jakość świadczonych usług, a tym samym wpływać na poprawę jakości życia.Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za udział w badaniu!Zachęcamy również do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Komunika do płatników składek KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko

III sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. /czwartek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Załączniki
Informacja   30.000 KB

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Turniej wiedzy pożarniczej

Informacje oraz materiały szkoleniowe na Mokrsko.pl

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Wieczorem i na początku nocy wiatr będzie słabł.  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Planowane konsultacje społeczne

Urząd Gminy Mokrsko planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Mokrsko. Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: luty/marzec. Więcej informacji na dedykowanej stronie: konsultacje.mokrsko.pl

Bezpośredni link do ogłoszenia o planowanych konsultacjach: http://konsultacje.mokrsko.pl/planowane-i-wnioski/konsultacje-strategii-rozwoju-gminy-mokrsko/