Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Urząd Gminy Mokrsko w poniedziałki będzie czynny w godzinach od 8:00 do 16:00. Praca w pozostałe dni nie ulega zmianie.

ZARZĄDZENIE NR 144/14 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy w Mokrsku

Informacja o II sesji Rady Gminy Mokrsko

II sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Informacja   17.500 KB

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 67
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 20.12.2014 do godz. 02:00 dnia 21.12.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania: godz. 13:25 dnia 19.12.2014
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lodzkie od 10:00/20.12 do 02:00/21.12.2014 kierunek zachodni, predkość 25-35 km/h, porywy 90 km/h

Życzenia Świąteczne

obrazek

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Mokrsko

Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"

obrazek
Semminar in Mokrsko

Gmina Mokrsko zakończyła realizację projektu pod nazwą „Jak promować zakładanie własnej działalności gospodarczej wśród młodych ludzi” w ramach poddziałania „Aktywni Obywatele Europy” razem z gminami z Łotwy, Litwy i Estonii.

Liderem projektu nr 538284-EFC-1-2013-1-LV-EFC-NTT „How to promote Young people to start their own business” była gmina Grobina z Łotwy - która jest naszą gminą partnerską.

Partnerami w projekcie oprócz gminy Mokrsko i gminy Grobina były również gminy Skuodas z Litwy oraz Audru zEstonii.

Projekt obejmował współpracę 4 gmin z różnych krajów poświęconą promowaniu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej przez młodych ludzi.

W ramach projektu odbyły się cztery wizyty seminaryjne w każdym z krajów. Tematami spotkań było m.in.: „Jak gmina może wspierać działalność małych firm”, "Jak zachęcić młodych ludzi do zakładania własnych firm?", "Doświadczenie lokalnych przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu", "Jak organizacje społeczne mogą pomóc młodym ludziom w starcie w świecie biznesu".

Podczas wizyt studyjnych odbyły się seminaria, wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach oraz zaprezentowano tradycję i kulturę poszczególnych krajów i regionów.

Wszystkie te spotkania miały na celu ukazanie istoty prowadzenia działalności gospodarczych oraz zachęcenie młodych ludzi do ich zakładania.

W załączeniu dokumenty rozliczeniowe - Raport oraz informacja o projekcie.

Załączniki
Raport   3.059 MB
Informacja o projekcie   77.620 KB

eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu

W związku z wyrażeniem  przez Władzę Wdrażającą  Programy Europejskie zgody na wnioskowane przez Urząd Gminy Mokrsko zmiany dla projektu: „eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu”  , tj.: - zakup dodatkowej liczby notebooków dla Beneficjentów Ostatecznych (14 szt.) oraz 11 notebooków dla jednostek podległych wraz z ubezpieczeniem informujemy, iż Beneficjenci znajdujący się na liście rezerwowej (14 osób) również otrzymają notebooki wraz z dostępem do Internetu. T...

Rada Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bil Zenon

2.

Cichosz Beata

3.

Chwaliński Dominik

4.

Dudzik Dariusz

5.

Leszczewski Mariusz

6.

Majtyka Grzegorz

7.

Musiał Paulina

8.

Pietras Marek

9.

Płonka Paweł

10.

Prygiel Grzegorz

11.

Siudy Grażyna

12.

Stefaniak Tomasz - Przewodnicządy Rady Gminy

13.

Szewczyk Adam - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

14.

Wyrembak Elżbieta

15.

Wyrębak Magdalena

Komisje gminne kadencji 2014-2018

składy osobowe gminnych komisji

26 listopada 2014 r. Gmina Mokrsko spłaciła pożyczkę na zadanie: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko", w wysokości 2.754.800,00 zł.

W odniesieniu do informacji z dnia 7 listopada 2014 r., dotyczącej przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty 2.754.800,00 zł na rzecz Gminy Mokrsko w związku z zakończeniem zadania pn.: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko", umieszczamy wyciąg dzienny z rachunku bankowego dokumentujący powyższy fakt. Tym samym, 26 listopada 2014 r. Gmina Mokrsko spłaciła pożyczkę na ww. zadanie w wysokości 2.754.800,00 zł.

Załączniki
Wyciąg dzienny z rachunku bankowego   426.813 KB

Informacja o I sesji Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018

I sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Informacja   17.500 KB

Zmniejszy się zadłużenie Gminy Mokrsko

Urząd Gminy Informuje, że w związku z zakończeniem zadania pod nazwą "Budowa systemu oczyszczania scieków w Gminie Mokrsko" Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże kwotę 2.754.800,00 zł na rzecz Gminy Mokrsko

Załączniki
Informacja   467.193 KB

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw 2014 r.

Informacja o L sesji Rady Gminy Mokrsko

L sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Załączniki
Informacja   20.000 KB

Informacja o dofinansowaniu zadania

"Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"

Termin przekazania sprzętu i instalacji Internetu - projekt "eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu"

W załączniku treść pisma wystosowanego do beneficjentów projektu "eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu" odnośnie terminu przekazania sprzętu i instalacji Internetu.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmianie numeru konta bankowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku informuje, że wszystkie wpłaty realizowane w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U z 202 roku, poz.1228)

należy kierować na podany poniżej numer konta bankowego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku

Bank Spółdzielczy Rusiec/ oddział Mokrsko

56 9264 0009 0020 0035 2000 0060

75 rocznica utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego

Powstanie Warszawskie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Mokrsko

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową, a jednocześnie jednym ze sposobów walki z okupantem, oraz nadzieją na przetrwanie czasu komunistycznej dyktatury zachęcamy do uczczenia tej rocznicy i uszanowania wszytkich poległych i zmarłych poprzez zawieszenie flag na naszych domach w dniu 27 września 2014 r.
Pokażmy, że pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach.

Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mokrsko

XLIX sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Załączniki
Informacja   18.500 KB

Miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

Podział na okręgi wyborcze - wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.

Fundusz alimentacyjny - informacje oraz dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku pok. nr. 1

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu w Krzyworzece

W załączeniu Zarządzenie w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu w Krzyworzece na dzień 8 września 2014r.

Załączniki
Zarządzenie nr 3/14   201.248 KB

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.   Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) od 1 września 2014r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie    stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko na rok szkolny   2014/2015. Wnioski na stypendia socjalne przyjmowane będą od 1 do 15 września 2014 roku   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku, pokój Nr 4 w godzinach 07.30 - 15.30.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres 2014 - 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku  informuje, że  rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od  01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2013 -wnioski można składać od 1września 2014 r.

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

w dniu 2 września 2014 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko  o d b ę d z i e  s i ę  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wszelkie informacje na temat wyborów dostępne są w zakładce "Wybory i referenda/Wybory" w artykule "Wybory samorządowe 2014".

Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie

W związku z przypadkami poparzenia mieszkańców woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego, zamieszczamy informacje dotyczące biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny.

Więcej informacji na stronie barszcz.edu.pl

Załączniki
Ulotka informacyjna - Barszcz Sosnowskiego   685.513 KB

OSTRZEŻENIE Nr 58

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1, Burze z gradem/1 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 18:00 dnia 13.08.2014 do godz. 06:00 dnia 14.08.2014

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka

Załączniki
Pismo (PDF)   103.834 KB

Komunikat - syreny alarmowe

Załączniki
Komunikat   116.998 KB

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Załączniki
Informacja   18.500 KB

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z Uchwałą Nr LI/287/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 pażdziernika 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontriacie projektów aktów prawa m...

Wyprawka Szkolna 2014/2015

Na terenie gminy Mokrsko programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną w roku szkolnym 2014/2015, w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.

Załączniki
Załącznik   85.000 KB

List Prezesa KRUS

List Prezesa KRUS

Apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które rozpoczynają letnie wakacje

Załączniki
List   671.192 KB

Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mokrsko

XLVI sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Załączniki
Informacja   20.000 KB

Informacja

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2014 roku (piątek) Urząd Gminy Mokrsko będzie nieczynny.

Projekt: "eMokrsko ? STOP wykluczeniu cyfrowemu"

Rekrutacja planowana jest na drugą połowę czerwca 2014 r. i jej ogłoszenie będzie poprzedzone szeroką kampanią informacyjno-promocyjną.
Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną określone w Regulaminie Rekrutacji, który będzie dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu, od dnia ogłoszenia rekrutacji.

Zmarła nasza koleżanka

kirZ głębokim smutkiem i żalem przyszło nam poinformować o śmierci naszej koleżanki, wieloletniej pracownicy urzędu - Haliny Kowalskiej. Pani Halinka obłsugiwała kasę Urzędu Gminy Mokrsko oraz prowadziła sprawy związane z oświatą. Odeszła od nas 31 maja. Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Z uwagi na uroczystości pogrzebowe w dniu 2 czerwca. Urząd Gminy Mokrsko czynny będzie do godziny 13:30.

Informacja dotycząca usuwania azbestu w roku 2014

Rada Gminy Mokrsko w dniu 23 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę NR XLIV/270/14 w sprawie przejęcia Regulaminu sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w 2014 roku.

Turniej szachowy

z okazji 750-lecia Krzyworzeki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 00:00 dnia 16.05.2014 do godz. 00:00 dnia 18.05.2014 Obszar: Zlewnia Pilicy (łódzkie)

Uroczysta sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się 23 maja 2014 r.

Plakat

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 23 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 18:00 dnia 15.05.2014 do godz. 06:00 dnia 17.05.2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego znajdują się w dziale 'Wybory i referenda' w podmenu 'Wybory'.

Strona Państwowej Komisji Wyborczej z informacjami na temat wyborów do PUE 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego znajdują się w dziale 'Wybory i referenda' w podmenu 'Wybory'.

Informacja

Urząd Gminy Mokrsko w dniu 18 kwietnia 2014 r. będzie czynny do godziny 14:30.

Wielkanoc 2014

Kartka Wielkanoc 2014

Informacja o XLIV sesji Rady Gminy Mokrsko

XLIV sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Załączniki
Informacja   18.000 KB

Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mokrsko

XLIII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

obrazek
Informacja
Załączniki
Informacja   26.500 KB

Komunikat

19 lutego 2014 r. przeprowadzony zostanie na terenie gminy Mokrsko wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mokrsko

XLII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00

Załączniki
Informacja   17.500 KB

Informacja na temat zwrotu pieniędzy wydanych na ON używany do produkcji ...

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Załączniki
Ogłoszenie wyników   414.972 KB

Badanie jakości usług publicznych w gminie Mokrsko

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety online

˝ MODELOWO W MOKRSKU " zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko"

- modelowo-w-mokrsku.jpg

Informacje o projekcie dostępne są w zakładce "Projekty unijne oraz inne" na stronie www.mokrsko.pl

Wójt Gminy Mokrsko zwołuje zebrania wiejskie

dla przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zmian statutów sołectw.

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2014

Eliminacje gminne odbędą się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 1200 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach.