OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

WÓJT GMINY MOKRSKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki
Zarządzenie oraz treść ogłoszenia   175.380 KB

Medale dla zasłużonych dla obronności kraju

dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 12:00 odbyło się uroczyste wręczenie medali "Za zasługi dla obronności

Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mokrsko

XXIX sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 10:00

Załączniki
Informacja   23.000 KB

Wesołych Świąt

Kartka na święta 2012

Ogólnopolski spis powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego...

   Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie wraz z Fundacją "Palący Problem – HERACLEUM" przedstawiają Wstępny Raport z Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012.

Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Mokrsko

XXVIII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 10:00

Załączniki
Załącznik   25.000 KB

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Informacja

Informujemy, iż Urząd Gminy Mokrsko w dniach 24 i 31 grudnia czynny będzie do godziny 14:00

Zaproszenie do udziału w spotkaniu

w temacie nawiązania wieloletniej współpracy biznesowej z właścicielami gruntów rolnych, którzy założą plantacje wierzby energetycznej do celów energetycznych na potrzeby Dalkii Łódź S.A.

Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mokrsko

Herb Gminy Mokrsko

XXVII sesja Rady Gminy Mokrsko

odbędzie się 23 listopada 2012 roku o godzinie 10:00

Załączniki
Informacja   25.000 KB

Informacja o XXVI sesji Rady Gminy

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

Odeszła Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko

Teresa SołtysiakZ przykrością informujemy, iż zmarła Pani Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko od roku 2007.

Teresa Sołtysiak urodziła się 5 sierpnia 1928 roku w Ożarowie (ówczesna gmina Skomlin). Aktywną pracę społeczną na rzecz dobra społeczeństwa i rozwoju rodzinnej miejscowości oraz wsi rozpoczęła po zakończeniu II wojny światowej. Od 1954 roku była nieprzerwanie członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowie i animatorem wielu inicjatyw podejmowanych przez Koło. Od 1966 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowie. Pracowała w samorządzie gminnym: Radna Gminy Mokrsko w latach 70 -tych i 80 - tych - XX wieku - dwie kadencje. Radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu (lata 80 - te XX wieku) - l kadencja. Ponadto organizowała i działała w życiu spółdzielczym: Spółdzielnia Kółek Rolniczych - członek Rady, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Mokrsku - członek Rady, Bank Spółdzielczy SOP w Mokrsku - członek Rady, PZGS - Wieluń - członek Rady. Wchodziła w skład Kolegium Orzekającego, aktywnie wspierała misję Zakładu Wylęgowego w Wieluniu.

Pani Teresa Sołtysiak charakteryzowała się ogromnym zapałem do pracy. Była animatorką życia na wsi w wielu dziedzinach i aspektach. Jej aktywność, poczucie obowiązku, sprawiedliwość spowodowały, że zwłaszcza w swojej rodzinnej miejscowości (ale również w gminie Mokrsko i terenie Ziemi Wieluńskiej i Sieradzkiej) cieszyła się ogromnym zaufaniem i poważaniem. W swoich działaniach stawiała zawsze na dobro i rozwój osób, instytucji z którymi współdziałała. Organizatorka licznych kursów doskonalących umiejętności mieszkańców wsi (zwłaszcza kobiet), wycieczek krajoznawczych, spotkań i wieczornic. Zaangażowana w podtrzymywanie tradycji ludowych - od 1986 jeden z najbardziej aktywnych członków Zespołu Obrzędowo - Śpiewaczego i Kapeli w Ożarowie. Aktywnie włączała się np. w inicjatywy społeczne takie jak budowa wodociągu w Ożarowie, działania Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Wychowała liczne grono młodzieży w poczuciu patriotycznym, obowiązkowości i pomocy innym osobom. Swoim całym życiem, jego dorobkiem zasługiwała na to, aby upamiętnić jej zasługi w szczególny sposób dla historii gminy Mokrsko.

Uchwałą Nr XVII/26/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku Rada Gminy Mokrsko nadała Pani Teresie Sołtysiak tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.

W dniu 19 stycznia 2008 roku podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Wieluniu, Pani Teresie wręczono medal honorowy "Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej". Ponizej zdjecia z tej uroczystości(źródło: http://www.powiat.wielun.pl)

Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko
Galeria<br>Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Galeria<br>Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Galeria<br>Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Galeria<br>Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko
Teresa Sołtysiak - Honorowa Obywatelka Gminy Mokrsko

Otwarty konkurs ofert

 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r.

Mammobus w powiecie wieluńskim

  Zachęcamy wszystkie panie w grupie wiekowej 50- 69 lat do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonywanego co 2 lata. W tym wieku panie są szczególnie narażone na zachorowanie na raka piersi. Jednak wczesne jego wykrycie gwarantuje niemal 100 % pewności na wyleczenie choroby, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne oraz samobadanie piersi.

XIV Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w kolarstwie szosowym

  MLKS Wieluń wraz ze Starostą Powiatu Wieluńskiego Andrzejem Stępniem serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z powiatu wieluńskiego na 14 Mistrzostwa Powiatu w kolarstwie szosowym.

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorzą...

  Są to inwestycje prowadzone w ramach większego  projektu pn,,Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego’’. Przedsięwzięcie  jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Miliczu – Liderem projektu oraz partnerami projektu, do których należy: Gmina Mokrsko, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Gmina Prusice oraz Gmina Żmigród

"EKOBELFRY" - II edycja konkursu

Wyniki konkursu

na realizację zadań publicznych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r.

Podziękowanie

  W imieniu organizatorów przekazujemy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe oraz rzeczowe Dożynek Gminnych 2012 r. które odbyły się 26 sierpnia 2012 r. w Chotowie.

Urząd Gminy Mokrsko posiada na sprzedaż koparko-ładowarkę Ostrówek NK0352B w pisemnym przetargu nieograniczonym

Narodowy Test Słuchu 2012 w Wieluniu

Stypendia socjalne na rok szkolny 2012/2013

  Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą od 01 do 15 września 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku, pokój 4 w godzinach 07.30 - 15.30.

Dożynki gminne Chotów 2012

26 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie o sprzedaży koparko - ładowarki Ostrówek

Urząd Gminy Mokrsko posiada na sprzedaż koparko - ładowarkę Ostrówek. Zapoznaj się ze szczegółami ogłoszenia.

Ostrówek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2012 r. do 30.10.2013 r. W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać z

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłoszenie

OD LIPCA JUŻ BEZ WNIOSKÓW ! DODATKOWA POMOC DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Nowe terminy przyznawania dopłat do paliwa rolniczego w 2012 roku

Nowe terminy przyznawania dopłat do paliwa rolniczego w 2012 rokuKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

0,95zł za 1 litr wykorzystanego oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na realizację zadań publiucznych dzia...

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r.

Informacja

Ikonka wkrzyknik

Informacja

W dniu 31 lipca 2012 r. w godzinach 9:00 - 15:00 odbędzie się szkolenie pracowników. W związku z tym nie wszystkie stanowiska będą obsługiwane.

Złote Gody par małżeńskich

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki

Koparko - ładowarka Ostrówek

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki

Przejdź na stronę z ogłoszeniem przetargu

Mammografia

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W
CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

Badania odbędą się w Mokrsku, w dniu 11 lipca 2012 r. (środa), przy Urzędzie Gminy, Mokrsko 231. ZAPISY 42 254 64 lub 517 544 004.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki
Obwieszczenie (JPG)   349.127 KB

WAŻNE! Informacja w sprawie kredytów klęskowych

UWAGA

Kredyty klęskowe 2012 - ważny załącznik

W związku z informacją przekazaną w dniu 26 czerwca 2012 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu uprzejmie informuję, że w związku z potrzebą terminowego wydania decyzji do dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy ze względu na ujemne skutki przezimowania, konieczne jest złożenie załącznika Nr 19 do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej, w trybie pilnym, celem wydania decyzji i przyznania płatności.

Załącznik Nr 19 należy złożyć w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu, ul. Sieradzka 70, 98-300 Wieluń.

:: Załącznik nr 19 (PDF):: Załącznik nr 19 (WORD)::

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki
Obwieszczenie   410.174 KB

Informacja dla pracodawców korzystających z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 205, poz. 206/ wprowadziła zmiany w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki
Ogłoszenie   237.215 KB

Kredyty klęskowe 2012

W celu ubiegania się o kredyt klęskowy należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o oszacowanie szkód
  • oświadczenie do wniosku
  • oświadczenie Nr 1 ( należy wypełnić wyłącznie kolumny 2,3 oraz 10 )
  • oświadczenie Nr 2 ( należy wypełnić wyłącznie kolumnę 3 )
  • ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie z 2012 r.
Załączniki
Oświadczenie rolnika   70.837 KB
Wniosek   95.297 KB
Oświadczenie nr 1   151.679 KB
Oświadczenie nr 2   94.497 KB

Ogłoszenie

UWAGA

Ogłoszenie

W dniu dzisiejszym ze względu na naradę pracowników Urząd Gminy czynny będzie do godziny 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wyprawka szkolna 2012/2013

Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2012 - informacja oraz wniosek.

Gmina Mokrsko przystępuje do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szkolenie dla beneficjentów

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Mokrsko, Biała, Czarnożyły, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszenia VII edycji programu grantowego Działaj Lokalnie 2012.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka Mokrsko 2012

Foto

Powiatowe Święto Floriana - Mokrsko 2012

Foto galeria

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

  Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań publicznych w   zakresie wspierania i   upowszechniania kultury fizycznej oraz edukacji, kultury i   rozwoju wspólnot i   społeczności lokalnych w   Gminie Mokrsko w   2012 r. 

List otwarty Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego w sprawie Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP.

Załączniki
List   54.363 KB

Informacja dotycząca szkód w uprawach rolnych

W związku ze złym stanem przezimowania upraw, Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wszczyna procedurę mającą na celu umożliwienie ubiegania się poszkodowanych rolników o przyznanie preferencyjnych kredytów od 2 do 2,81 % na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych

Dzień otwarty w Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece zapraszają
Rodziców wraz z Dziećmi na Dzień Otwarty 28 marca 2012r.:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

w dniach 11-14 kwietnia 2012 r. 

2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

 W 2012 roku Województwo Łódzkie przeznaczy 2 miliony złotych na renowację zabytków. 7 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Wójt ogłasza żałobę na terenie Gminy Mokrsko

 ZARZĄDZENIE NR 10/2012 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Mokrsko 

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Zarząd Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź
ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. "Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2"

Rusza nabór nr III/2012 "Małe projekty"

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małych projektów"

Rusza nabór nr I/2012 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Zarząd województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rusza nabór nr II/2012 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Zarząd województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zmiana godzin pracy biblioteki

Uwaga zmienione godziny pracy GBP w Mokrsku!!!


W okresie 29.02 - 10.03.2012
biblioteka czynna:
poniedziałek i wtorek - 900 - 1600
środa - piątek - 1000 - 1700
sobota - 900 - 1300
Poniedziałek - 5 marca nieczynne.
Urlop pracownika.

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy Mokrsko w roku 2012

czytaj

Zestawienie inwestycji

Zestawienie inwestycji na terenie gminy Mokrsko wraz ze źródłami ich finansowania

Świetlice wiejskie

W związku z modernizacją budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupsku i w Chotowie informuje się, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. otwarte zostały Świetlice Wiejskie w Słupsku i w Chotowie i czynne są w sposób następujący:

1. Świetlica Wiejska w Słupsku:

• Piątek - 1600 – 2000,
• Sobota - 1400 - 2000

2. Świetlica Wiejska w Chotowie:

• Czwartek – 1600 – 1800,
• Piątek – 1600 – 1900,
• Sobota – 1400 - 1900


Serdecznie zapraszamy

Informacja na temat bibliotek

W dniu 30 stycznia 2012 roku biblioteki publiczne na terenie gminy Mokrsko będą zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - zaproszenie

USC

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości w siedzibie Urzędu Gminy w Mokrsku, parter –pokój nr 6 lub telefonicznie pod numerem 043/8411818 lub 043/8863277 wewn.60. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska.

Prosi się wszystkich zainteresowanych o składanie zgłoszeń w terminie do dnia 20.02. 2012 r.

Ogłoszenie o konkursie

Baner

| Regulamin | Komunikat konkurs plastyczny | Komunikat konkurs wiedzy |

Na prośbę:
mgr Mieczysława Studenckiego - Kustosza Muzeum Geologicznego Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach

Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla...

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych  dla mikroprzedsiębiorców i rolników (lub domowników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) z obszaru LGD,  na temat dofinansowania działalności gospodarczej w ramach działania Leader (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Informacja o XVII sesji Rady Gminy

XVII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się 27 stycznia 2012 r. o godz. 09:00.

UWAGA Rolnicy!

Nastąpiła zmiana terminów  składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy

do udziału w konkursie „Uroki mojej miejscowości” organizowanym przez portal www.turystyka.wielun.pl .


W naszym województwie znajduje się wiele ciekawych miejscowości i atrakcji, które warte są zobaczenia. „Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej” ma na celu promowanie podróżowania konnego i odkrywania nowych miejsc na terenie województwa łódzkiego. O tym, co kryje się w okolicy danej wsi czy miasta wiedzą jednak najlepiej jego mieszkańcy. Także w Państwa okolicy jest na pewno sporo interesujących miejsc, które chcielibyście polecić innym.

Załączniki
Plakat   383.201 KB
Informacja   60.330 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanej przez Starostę Wieluńskiego

Załączniki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   440.206 KB