główna zawartość
artykuł nr 61

Informacja o V sesji Rady Gminy Mokrsko

Herb Gminy Mokrsko

Proponowany porządek obrad V sesji Rady Gminy Mokrsko:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5. Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami

6. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za  2010r

 7. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010r

 8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011r

 9. Uchwalenie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r

10 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018

 11. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Mokrsko

13. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

14. Wręczenie podziękowań sołtysom, którzy zakończyli pracę w organach samorządu wsi oraz uhonorowanie wieloletniej pracy sołtysa  sołectwa  Motyl  i Brzeziny

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

artykuł nr 62

Wymiana dowodów osobistych

Dowód osobisty - zdjęcie

Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła się wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności (w 2011 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2001 roku).

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie upływu terminu ważności. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są automatycznie unieważniane “z urzędu” w rejestrach komputerowych prowadzonych przez Urząd Gminy w Mokrsku oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Legitymowanie się nieważnym dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych.

Wnioski o wymianę dowodu osobistego są przyjmowane na parterze budynku Urzędu Gminy w Mokrsku  pok. Nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

Pobierz wnioski i opisy sposóbów załatwiania spraw w USC

artykuł nr 63

Darmowe szkolenie dla rolników

Plakat - ogłoszenie o szkoleniu LGD

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 67 KB
artykuł nr 64

Obchody XX-lecia Gminy Mokrsko

Obchody XX-lecia funkcjonowania Gminy Mokrsko

uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Mokrsku, skąd uczestnicy przeszli do nowo wybudowanej części budynku gimnazjum w Mokrsku. 


Autor filmu: Radio Zemi Wieluńskiej

artykuł nr 65

Wydłużono termin składania ofert ofert zmodyfikowano SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : "ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W CHOTOWIE I SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE"

Termin  składania ofert  do  18 lutego  2011 r. o godz. 12:00. Ogłoszenie