Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

WÓJT GMINY MOKRSKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki
Zarządzenie oraz treść ogłoszenia   73.678 KB

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko ds. inwestycji

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na wolne stanowisko ds. inwestycji. Szczegóły w dziale "Nabór pracowników"

Życzenia

Informacja o XVI sesji Rady Gminy Mokrsko

Herb Gminy Mokrsko

XVI sesja Rady Gminy Mokrsko

odbędzie się 29 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 11:30

Ikona PDFOtwórz informację i porządek obrad w PDF

Ranking bibliotek

...

Ranking bibliotek

Redakcja "Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz pierwszy przygotowała ranking bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców. Na 602 biblioteki biorące udział w rankingu, GBP w Mokrsku zajęło 59 miejsce.

| Ranking bibliotek - PDF | Ranking bibliotek - pełna wersja XLS |

Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz pierwszy przygotowała ranking bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców. To właśnie w takich miejscowościach biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale także, a może przede wszystkim, oknem na świat, często jedynym promotorem kultury i wiedzy. Chcemy wskazać i wyróżnić gminy, które przekształcają biblioteki w takie właśnie miejsca.

--
Źródło: www.ekonomia24.pl oraz Rzeczpospolita

Przejdź do artykułu

Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko

Załączniki
Informacja o XV sesji   262.152 KB

Informacja dotycząca bibliotek gminnych

W dniu 18 listopada 2011 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 biblioteki publiczne na terenie Mokrsko będą nieczynne z powodu wyjazdu bibliotekarzy na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na koncerty chóru Kraj Rodzinny z Baranowicz na Białorusi

Plakat

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG KSIĘGOWYCH

Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenia Centrum OPUS i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja Ty My otwiera rekrutację podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które zostaną objęte BEZPŁATNĄ obsługą księgową w 2012 roku. Obejmuje ona bieżące księgowanie dokumentów organizacji oraz sporządzanie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Załączniki
Zaproszenie   154.000 KB
Formularz zgłoszeniowy .doc   159.000 KB

Ogródek dydaktyczny przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Ogródek dydaktyczny przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

- wfosigw.png

„BLIŻEJ NATURY, BLIŻEJ WIEDZY – ogródek dydaktyczny sposobem na kreowanie postaw proekologicznych
wychowanków i uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece”

W roku 2011 zrealizowano połowę (ze względu na wysokość pozyskanych środków finansowych) zaplanowanego przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece ogródka dydaktycznego. Rozpoczęto również realizację Programu edukacyjnego „Ogród dziecięcych marzeń.”

Wartość ogólna wykonanych prac 43.931,00zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 28.655,00

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi zostało wykorzystane do:

 • wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin,
 • siewu trawników,
 • wyposażenia ogrodu w „letnią klasę,” żwirowiska, duże głazy,
 • przygotowania odpowiednich tabliczek informacyjnych.

W ramach projektu wykonano również alejki i ławeczkę „pod lipą.”

Przyszkolny ogródek dydaktyczny:

 • jest bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć w terenie – żywą pracownią przedmiotową dla dzieci i młodzieży;
 • umożliwia weryfikację wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu;
 • wzbogaca walory krajobrazowe otoczenia szkoły, poprawia jego estetykę;
 • stwarza możliwość lepszej integracji uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy;
 • może być wykorzystany jako miejsce organizowania imprez okolicznościowych;
 • stanowi świetne, powszechnie dostępne miejsce aktywnego wypoczynku rodzinnego i rekreacji ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu sportowo – rekreacyjnego;
 • stwarza możliwość integracji społeczności lokalnej ze szkołą i przedszkolem;
 • służy budzeniu uczuć estetycznych i zachęceniu do dbałości o najbliższe otoczenie poprzez upiększanie własnych przydomowych ogrodów;
 • pozwala na wzrost świadomości ekologicznej i potrzeb ochrony środowiska naturalnego.

Tworzenie szkolnego ogródka dydaktycznego dało możliwość współpracy całego środowiska lokalnego w celu stworzenia wspólnego dobra.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH OBJAZDOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Załączniki
Zaproszenie   360.307 KB
Formularz zgłoszeniowy .doc   117.000 KB

XIV sesja Rady Gminy Mokrsko

Informuję, że w dniu 28 października 2011 r. o godz.900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

o d b ę d z i e s i ę

XIV sesja Rady Gminy Mokrsko

Załączniki
Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko   262.717 KB

Wyniki wyborów na terenie gminy Mokrsko

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu wyborów 9 października 2011 r.

Załączniki
Informacje OBKW   1.453 MB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Krzyworzeka w Gminie Mokrsko

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Krzyworzeka w Gminie Mokrsko

Załączniki
Wykaz nieruchomości   245.441 KB

PROW 2007-2013 informacja

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i złóż wniosek o przyznanie pomocy!

Informacja w załaczniku.

Załączniki
Informacja   367.011 KB

Mammografia

Bezpłatna mammografia

przy Urzędzie Gminy 26 września 2011 r.
tel. 43886-32-77 wewn. 12

Informacja

Wyniki badań mammograficznych

Wyniki badań mammograficznych przeprowadzonych przez Centrum Medyczne Św. Jerzego pod ośrodkiem zdrowia w Mokrsku dniu 31.08.2011 r. będą dostępne w Urzędzie Gminy w Mokrsku w pok. 12 ok. dnia 10.10.2011 r.

Informacja Wójta Gminy Mokrsko o składach OKW

obrazek
Informacja Wójta Gminy Mokrsko o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

ZAWIADOMIENIE o losowaniu osób do składu OKW

Zawiadomienie o losowaniu osób do OKW

Załączniki
Treść zawiadomienia   314.231 KB

Komunikat

 Z uwagi na urlop pracownika Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku w dniach: 16(piątek) oraz 17(sobota) września będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat

Wykrzyknik

Ewidencja Działalności Gospodarczej - informacja

Urząd Gminy informuje o konieczności skorygowania lub uzupełnienia istniejących wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez podmioty gospodarcze w celu przeniesienia wpisów zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoścni Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki do końca 2011 r.

Informacje pod nr tel 43886-32-77 wewn. 12.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011

Flaga Polski

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 9 października 2011 r.

Wszelkie informacje na temat wyborów umieszczone są w menu

Wybory

Menu "Wybory"

Dożynki Gminne w Ożarowie 2011

Foto

Dożynki Gminne w Ożarowie 2011

28 sierpnia 2011 r. w Ożarowie odbyły się Gminne Dożynki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o dofinansowaniu

Nabór wniosków na stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku informuje,
że od sierpnia do 15 września 2011 roku będzie prowadzony nabór
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2011/2012

XII sesja Rady Gminy Mokrsko

Herb Gminy Mokrsko

XII sesja Rady Gminy Mokrsko

odbędzie się 2 września 2011 r. o godz. 09:00

Załączniki
Informacja o XII sesji Rady Gminy Mokrsko   40.649 KB

Mammografia

MAMMOGRAFIA logo

Darmowa mammografia

Centrum Medyczne ŚW. JERZEGO oraz Wójt Gminy Mokrsko zapraszają mieszkanki Gminy Mokrsko na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ.

Programy zdrowotne

Ikona

Programy zdrowotne

Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację kilku programów i akcji zdrowotnych dotyczących ważnych zjawisk epidemiologicznych oraz istotnych problemów zdrowotnych dotykających mieszkańców województwa. W 2011 roku ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego podejmowane są działania profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Programy adresowane do dzieci mają na celu m.in.: zapobieganie próchnicy, wczesne wykrycie wad wzroku, zapobieganie zaburzeniom depresyjnym. Działania skierowane do osób dorosłych pozwalają na wczesną diagnostykę nowotworów jelita grubego, piersi oraz górnych dróg oddechowych, a także umożliwiają wykrywanie jaskry, cukrzycy, otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych. Więcej informacji

Piknik Północ - Południe 2011

StreetBall

Piknik Północ - Południe 2011

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalnego Gminy Mokrsko oraz LZS Krzyworzeka, serdecznie zaprasza na Piknik Północ - Południe 2011, który odbędzie się w niedzielę, 7 sierpnia w Krzyworzece. Imprezie towarzyszyć będą dwa turnieje: Streetball Explosive Cup oraz Krzywa Grand Prix.

Plakat

Wakacje Orange

Wakacje Orange Mokrsko logo

Wakacje Orange

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku i Fundacja Orange zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Mokrsko do udziału w bezpłatnych zajęciach

Informacje o konkursie na stronie mokrsko.pl

Wyprawka szkolna 2011/2012

Tablica - obraz

Dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych

Wójt Gminy Mokrsko informuje, że zgodnie z Rządowym Programem ˝Wyprawka szkolna˝ istnieje możliwość dofinansowania podręczników szkolnych na rok 2011/2012.

| Informacja | Wniosek: PDF; DOC |

Konkurs plac zabaw

Głosuj na Gminę Mokrsko

Głosuj na Gminę Mokrsko w internetowym konkursie firmy Nivea aby powstał plac zabaw dla dzieci

| GŁOSUJ | REGULMIN |

Spis Powszechny

Informacja o spisie kontrolnym

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Informacja

GUS

Informacja o X sesji Rady Gminy

Herb Gminy Mokrsko

X sesja Rady Gminy Mokrsko

odbędzie się 28 czerwca 2011 r. o godz. 09:00

Załączniki
Treść informacji   172.863 KB

Maraton Ludowy

Plakat Maraton Ludowy

V Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

V Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie zaplanowany jest na dni 25 - 26 czerwca 2011 roku.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Prowadzenie CEIDG będzie pozostawać w gestii Ministerstwa Gospodarki.

Informacja o IX sesji Rady Gminy

Informuję, że w dniu 30 maja  2011 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o d b ę d z i e  s i ę IX sesja Rady Gminy Mokrsko

Otwarty konkursu ofert

ikonka

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

 1. Zarządzenie Nr 22/2011
 2. Załączniki (sprawozdanie_z_wyk_zad_publ.rtf oraz oferta_realizacji_zadania_publicznego.rtf)

Plebiscyt Samorządowiec Roku 20011

Samorządowiec Roku 2011

Wybieramy Samorządowca Roku 2011 w Łódzkiem - odnośnik


Głosować można wysyłając SMS (do 20 maja 2011 r. do godz. 12:00):
 • Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko: SMS o treści DL.182 na numer 72355
 • Grzegorz Majtyka - Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko: SMS o treści DL.470 na numer 72355

Lista kandydatów i wyniki:

- najpopularniejszy prezydent, burmistrz, wójt, starosta,

- najpopularniejszy radny.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na bezpłatne spotkanie organizowane dla przedsiębiorców z Gminy Mokrsko.

--

Dominika Smolnik

Załączniki
Zaproszenie   251.193 KB

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa

Foto z uroczystości

W dniu 2 maja 2011 roku

miały miejsce obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa.

Zobacz zdjęcia

Informacja o VIII sesji Rady Gminy

Herb Gminy Mokrsko

VIII sesja Rady Gminy Mokrsko

odbędzie się28 kwietnia o godz. 09:00

Załączniki
Informacja o VIII sesji Rady Gminy   145.098 KB

Wielkanoc

Życzenia Wielkanoc 2011

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Mokrsko uprzejmie informuje, że w dniach 2 – 7.05.2011r od godziny 7.00 na terenie Gminy Mokrsko odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego

sołectwa według harmonogramu

Załączniki
Informacja   544.624 KB

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Warsztaty plastyki ludowej

Warszaty plastyki ludowej Mokrsko

Warsztaty plastyki ludowej

W dniu 19 marca miały miejsce warsztaty z plastyki ludowej. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pt."Mistrz i uczeń - przekazywanie tradycji regionalnych społeczności lokalnej przez organizowanie spotkań i zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Projekt przygotowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokrsku, a współrealizowany jest przez przez wszystkie zespoły ludowe z terenu gminy Mokrsko. Z warsztatów skorzystały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Ożarowa. Znana wszystkim twórczyni ludowa - pani Wanda Majtyka wyjawiła uczestnikom tajniki wykonywania przepięknych kwiatów z bibuły i zdobienia nimi palm wielkanocnych. Czas szybko mijał, nim się obejrzeliśmy minęły dwie godziny. Dzieci, takie odniosłam wrażenie, były zachwycone efektami swojej pracy i żadne z nich nie chciało rozstać się ze swoją palmą.
Widząc jaką świetną zabawą może być wspólne rękodzieło ludowe, przygotowane zostało podobne spotkanie w bibliotece publicznej w Mokrsku. Tu na spotkanie przybyły w większości osoby dorosłe. I tym razem nikt nie chciał rozstać się ze swoimi kwiatami. I tak po dwóch warsztatach w bibliotece nie została żadna pamiątka - praca ze spotkania. Jedynie po długich pertraktacjach udało się namówić panią Wandę na przekazanie bibliotece pokazowego bukietu kwiatów.
Ponieważ podczas tych dwóch spotkań nie udało się wszystkiego omówić i zaprezentować więc umówiliśmy się na jeszcze jedno spotkanie, poświęcone pisankom wielkanocnym, które odbędzie się 18 kwietnia w bibliotece publicznej w Mokrsku. Zapraszam wszystkich serdecznie!

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Zdjęcie uczestników turnieju

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 marca br. w Zespole Szkół i Przedszkola w Mokrsku odbyły się eliminacje szkolno-gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej obejmujące uczniów gimnazjum, w których udział wzięło 19 uczniów.

Czytaj więcej

Gmina Mokrsko otrzyma refundację w wysokości 185.995,00 zł

Logotyp Narodowa Strategia Spójności

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Mokrsko otrzyma refundację w wysokości 185995 zł za zrealizowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie Mokrsko”. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości ok. 32 800 zł. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w lutym br. Od czerwca 2010r. znajdował się na liście rezerwowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwsze miejsce na liście rankingowej wniosków ocenionych przez Komisję...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku od miesiąca maja 2011 roku rozpocznie realizację projektu konkursowego pt: Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń” II w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o VII sesji Rady Gminy

Herb Gminy Mokrsko

VII sesja Rady Gminy Mokrsko

29 marca 2011 r. o godz 9:00

Informacja z eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W załaczeniu informacja z przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gminie Mokrsko

Załączniki
Treść informacji TWP 2011   28.500 KB

Informacja

W dniu 18 marca 2011r.

Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00

Informacja na temat kar pieniężnych za nieprzekazywanie zbiorczych zestawień danych na temat odpadów

Pojemniki na śmieciW załączniu pismo przesłane przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki
Treść pisma   338.538 KB

Informacja dla pacjentów

Od 1 marca zmieniają się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotąd pomocy w razie nagłego zachorowania udzielały wyłącznie te poradnie, które wskazał lekarz POZ, u którego leczyli się Państwo na co dzień.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 7 marca 2011 r. o godz.15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

o d b ę d z i e s i ę

nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Dyskusja na temat sytuacji w służbie zdrowia
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Majtyka

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Informacja

Ogłoszenie wyników

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach oraz organizacji i udziału w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o charakterze sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych, ogłoszonego przez Wójta Gminy Mokrsko wpłynęła jedna oferta konkursowa tj. Gminnego Stowarzyszenia Klubów Sportowych w Mokrsku.

Załączniki
Treść ogłoszenia   56.500 KB

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis powrzechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy

Więcej informacji znajdą Państwo w dziale "Narodowy Spis Powrzechny" oraz na stronach GUS

Podziękowania dla sołtysów Gminy Mokrsko

W dniu 28 lutego 2011 r. podczas V sesji Rady Gminy Mokrsko,  wręczono podziękowania.

Informacja o V sesji Rady Gminy Mokrsko

Herb Gminy Mokrsko

Proponowany porządek obrad V sesji Rady Gminy Mokrsko:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5. Informacja o działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami

6. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2010r

7. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010r

8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011r

9. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r

10 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011-2018

11. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Mokrsko

13. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

14. Wręczenie podziękowań sołtysom, którzy zakończyli pracę w organach samorządu wsi oraz uhonorowanie wieloletniej pracy sołtysa sołectwa Motyl i Brzeziny

15. Zamknięcie obrad sesji.

Wymiana dowodów osobistych

Dowód osobisty - zdjęcie

Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła się wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności (w 2011 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2001 roku).

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie upływu terminu ważności. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są automatycznie unieważniane “z urzędu” w rejestrach komputerowych prowadzonych przez Urząd Gminy w Mokrsku oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Legitymowanie się nieważnym dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych.

Wnioski o wymianę dowodu osobistego są przyjmowane na parterze budynku Urzędu Gminy w Mokrsku pok. Nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

Pobierz wnioski i opisy sposóbów załatwiania spraw w USC

Darmowe szkolenie dla rolników

Plakat - ogłoszenie o szkoleniu LGD

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy   67.000 KB

Obchody XX-lecia Gminy Mokrsko

Obchody XX-lecia funkcjonowania Gminy Mokrsko

uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Mokrsku, skąd uczestnicy przeszli do nowo wybudowanej części budynku gimnazjum w Mokrsku.


Autor filmu: Radio Zemi Wieluńskiej

Wydłużono termin składania ofert ofert zmodyfikowano SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : "ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W CHOTOWIE I SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE"

Termin składania ofert do 18 lutego 2011 r. o godz. 12:00. Ogłoszenie

Informacja

obrazek

XX-lecie Samorządu Gminy Mokrsko - zaproszenie

Zaproszenie na 20-lecie samorządu Gminy Mokrsko

Wójt Gminy Mokrsko zaprasza

na obchody XX-lecia samorządu, które odbędą się 11 lutego 2011 r. w budynku Gimnazjum w Mokrsku o godz 13:00

Załączniki
Treść zaproszenia (JPEG)   78.478 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie kulktury fizycznej i sportu, podejmowanego w celu zaspokojenia potrzeb i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Gminy Mokrsko

Załączniki
Treść ogłoszenia o konkursie   216.252 KB

Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko

IV sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się 24 stycznia 2011 r. o godz. 10:00

Załączniki
Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko   147.332 KB